Nya regler för drönare inom hela EU – drönarkort införs

Det finns många regler för drönare och i sommar ändras regelverket för att gälla inom hela EU, bland annat så införs ett drönarkort. Förändringarna är planerade till att gälla från och med 1 juli.

Bakgrunden till de nya reglerna är att antalet drönare i luftrummet väntas öka och det ställer krav på både utveckling av själva drönarna och säkerheten i luftrummet. Det meddelar Transportstyrelsen.

Förutom säkerheten i luftrummet kan regelverket också ha arbetats fram med hänsyn till den personliga integriteten.

Att installera en övervakningskamera hemma är relativt vanligt, men även övervakning med drönare kan växa fram vilket är mer påträngande.

Drönarkort införs för vissa modeller

Vid all flygning med drönare måste det finnas en ansvarig operatör. En operatör kan vara antingen en person eller en organisation.

Operatören ansvarar för att flygningen genomförs på ett säkert sätt och att fjärrpiloten som utför flygningen har rätt kompetens.

  • De nya reglerna innebär krav på att de flesta operatörer registrerar sig hos Transportstyrelsen.
  • Operatörerna får ett operatörs-ID som deras drönare ska märkas med.
  • Fjärrpiloter måste genomföra en utbildning online med efterföljande kunskapstest på transportstyrelsen.se för att ta ett drönarkort innan de får flyga.

Med de nya reglerna införs också ålderskrav på operatörer och fjärrpiloter. För att få registrera sig som operatör måste man ha fyllt 18 år.

För att få bli fjärrpilot måste man vara 16 år om man inte flyger små leksaksdrönare i den enklaste kategorin eller små hemgjorda drönare.

Det är också fritt fram att flyga under direkt övervakning av en pilot som uppfyller kraven på ålder och kompetens.

Drönare delas in i olika risknivåer

De nya reglerna ligger relativt nära Sveriges nuvarande regelverk, men drönare får olika indelning beroende på risknivå för flygningen. Alla drönare indelas i öppen, specifik eller certifierad kategori.

Precis som tidigare finns några grundregler som alltid gäller vid drönarflygning:

  • Det behövs särskilt tillstånd för att få flyga utom synhåll och högre än 120 meter över marken.
  • Man får inte flyga på ett sätt som utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom.

Enligt Transportstyrelsen är följande punkter de största förändringarna avseende regler för drönare inom EU:

  • Nya krav på registrering av de som ansvarar för flygning med drönare, så kallade drönaroperatörer.
  • Nya krav på att fjärrpiloter måste genomföra utbildning och prov. Ett godkänt prov resulterar i ett drönarkort som gör det tillåtet att flyga med drönare.
  • För drönare upp till och med 25 kg krävs inga tillstånd från Transportstyrelsen så länge man flyger inom synhåll, max 120 meter över marken och inte över människor (i de nuvarande reglerna gäller att man måste söka tillstånd för alla drönare över 7 kg). Dessa drönare omfattas av den öppna kategorin. Däremot kan tillstånd från andra krävas, som från Lantmäteriet för spridningstillstånd av bild och film eller från den lokala flygtrafikledningen vid närmsta flygplats för flygning inom kontrollzon.
  • För drönare över 25 kg, och/eller som vill flyga utom synhåll, högre än 120 meter och i närheten av människor måste man söka tillstånd hos Transportstyrelsen. Dessa drönare omfattas av antingen den specifika eller certifierade kategorin.
  • En enskild drönare ska kunna identifieras på avstånd. Det ska gå att fastställa drönarens geografiska position, höjd, hastighet och flygväg.
 • Transportstyrelsen understryker att datumet för när nya regler för drönare börjar gälla kan komma att ändras. De ska träda i kraft 1 juli i år, men det kan bli förskjutningar på grund av covid-19.