Så är en Svanenmärkt förskola planerad – optimerad för solenergi

Bostadsutvecklaren Obos lanserar en Svanenmärkt förskola som är optimerad för solcellsanvändning. Byggstart för de första förskolorna är planerad till redan i år.

Förskolekonceptet Start Learning har tagits fram i samarbete med White Arkitekter och presenteras i Obos senaste hållbarhetsredovisning.

– Vår ambition med konceptet har varit att hjälpa kommunerna att komma så nära koldioxidneutralitet som möjligt. Därför ville vi utveckla en förskola som garanterar en sund inomhusmiljö och samtidigt bidrar till klimatmålen, säger Daniel Öhman, chef för kommersiell projektutveckling på Obos.

Start Learning som koncept för en Svanenmärkt förskola

På flera håll i landet finns inte tillräckligt med förskoleplatser. Den bristen, i kombination med regeringens klimatmål om att nå noll utsläpp till år 2045, innebär en utmaning för många av Sveriges kommuner, menar Obos.

För att möta dessa utmaningar har Obos i samarbete med White Arkitekter arbetat fram det Svanenmärkta förskolekonceptet Start Learning.

Svanenmärkt förskola innebär att förskolan granskas utifrån faktorer som:

    • Energianvändning
    • Byggprocess
    • Ventilation
    • Dagsljusinsläpp
    • Byggmaterial

Obos förskolekoncept är också optimerat för förnybar energi i form av solceller. Solcellstaken kan oberoende av planlösning orienteras mot syd för att ge maximal solinstrålning.

– Genom att bygga förskolor i trä kan vi dessutom minska klimatpåverkan i tre led. Förutom att ersätta energiintensiva byggmaterial, öppnar träet för en mer resurseffektiv byggprocess samt fungerar som en kolsänka där koldioxid binds upp under lång tid, säger Daniel Öhman.

Bygger de första förskolorna under det här året

Den Svanenmärkta förskolan är utvecklad för att kunna byggas i hela Sverige, utifrån lokala förutsättningar och med fyra till åtta avdelningar beroende på kommunernas behov.

Målsättningen är att börja bygga den första förskolan enligt Start Learning-konceptet under 2020.

Start Learning-förskolorna byggs industriellt i Obos fabrik i småländska Myresjö och ska i huvudsak bestå av trä i både stomme och fasad. Genom denna typ av byggteknik och trä som huvudmaterial minskar utsläppen med upp till 50 procent jämfört med traditionella byggmaterial.

Läs mer här om varför du ska installera solpaneler hemma eller hur du jämför elavtal för solceller.