Så är en Svanenmärkt förskola planerad – optimerad för solenergi

Svanenmärkt förskola med solceller

Bostadsutvecklaren Obos lanserar en Svanenmärkt förskola som är optimerad för solcellsanvändning. Byggstart för de första förskolorna är planerad till redan i år.

Förskolekonceptet Start Learning har tagits fram i samarbete med White Arkitekter och presenteras i Obos senaste hållbarhetsredovisning.

– Vår ambition med konceptet har varit att hjälpa kommunerna att komma så nära koldioxidneutralitet som möjligt. Därför ville vi utveckla en förskola som garanterar en sund inomhusmiljö och samtidigt bidrar till klimatmålen, säger Daniel Öhman, chef för kommersiell projektutveckling på Obos.

Start Learning som koncept för en Svanenmärkt förskola

På flera håll i landet finns inte tillräckligt med förskoleplatser. Den bristen, i kombination med regeringens klimatmål om att nå noll utsläpp till år 2045, innebär en utmaning för många av Sveriges kommuner, menar Obos.

För att möta dessa utmaningar har Obos i samarbete med White Arkitekter arbetat fram det Svanenmärkta förskolekonceptet Start Learning.

Svanenmärkt förskola innebär att förskolan granskas utifrån faktorer som:

  • Energianvändning
  • Byggprocess
  • Ventilation
  • Dagsljusinsläpp
  • Byggmaterial

Obos förskolekoncept är också optimerat för förnybar energi i form av solceller. Solcellstaken kan oberoende av planlösning orienteras mot syd för att ge maximal solinstrålning.

– Genom att bygga förskolor i trä kan vi dessutom minska klimatpåverkan i tre led. Förutom att ersätta energiintensiva byggmaterial, öppnar träet för en mer resurseffektiv byggprocess samt fungerar som en kolsänka där koldioxid binds upp under lång tid, säger Daniel Öhman.

Bygger de första förskolorna under det här året

Den Svanenmärkta förskolan är utvecklad för att kunna byggas i hela Sverige, utifrån lokala förutsättningar och med fyra till åtta avdelningar beroende på kommunernas behov.

Målsättningen är att börja bygga den första förskolan enligt Start Learning-konceptet under 2020.

Start Learning-förskolorna byggs industriellt i Obos fabrik i småländska Myresjö och ska i huvudsak bestå av trä i både stomme och fasad. Genom denna typ av byggteknik och trä som huvudmaterial minskar utsläppen med upp till 50 procent jämfört med traditionella byggmaterial.

Läs mer här om varför du ska installera solpaneler hemma eller hur du jämför elavtal  för solceller.

Nya regler för drönare inom hela EU – drönarkort införs

Nya regler för drönare inom EU

Det finns många regler för drönare och i sommar ändras regelverket för att gälla inom hela EU, bland annat så införs ett drönarkort. Förändringarna är planerade till att gälla från och med 1 juli.

Bakgrunden till de nya reglerna är att antalet drönare i luftrummet väntas öka och det ställer krav på både utveckling av själva drönarna och säkerheten i luftrummet. Det meddelar Transportstyrelsen.

Förutom säkerheten i luftrummet kan regelverket också ha arbetats fram med hänsyn till den personliga integriteten.

Att installera en övervakningskamera hemma är relativt vanligt, men även övervakning med drönare kan växa fram vilket är mer påträngande.

Drönarkort införs för vissa modeller

Vid all flygning med drönare måste det finnas en ansvarig operatör. En operatör kan vara antingen en person eller en organisation.

Operatören ansvarar för att flygningen genomförs på ett säkert sätt och att fjärrpiloten som utför flygningen har rätt kompetens.

  • De nya reglerna innebär krav på att de flesta operatörer registrerar sig hos Transportstyrelsen.
  • Operatörerna får ett operatörs-ID som deras drönare ska märkas med.
  • Fjärrpiloter måste genomföra en utbildning online med efterföljande kunskapstest på transportstyrelsen.se för att ta ett drönarkort innan de får flyga.

Med de nya reglerna införs också ålderskrav på operatörer och fjärrpiloter. För att få registrera sig som operatör måste man ha fyllt 18 år.

För att få bli fjärrpilot måste man vara 16 år om man inte flyger små leksaksdrönare i den enklaste kategorin eller små hemgjorda drönare.

Det är också fritt fram att flyga under direkt övervakning av en pilot som uppfyller kraven på ålder och kompetens.

Drönare delas in i olika risknivåer

De nya reglerna ligger relativt nära Sveriges nuvarande regelverk, men drönare får olika indelning beroende på risknivå för flygningen. Alla drönare indelas i öppen, specifik eller certifierad kategori.

Precis som tidigare finns några grundregler som alltid gäller vid drönarflygning:

  • Det behövs särskilt tillstånd för att få flyga utom synhåll och högre än 120 meter över marken.
  • Man får inte flyga på ett sätt som utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom.

Enligt Transportstyrelsen är följande punkter de största förändringarna avseende regler för drönare inom EU:

  • Nya krav på registrering av de som ansvarar för flygning med drönare, så kallade drönaroperatörer.
  • Nya krav på att fjärrpiloter måste genomföra utbildning och prov. Ett godkänt prov resulterar i ett drönarkort som gör det tillåtet att flyga med drönare.
  • För drönare upp till och med 25 kg krävs inga tillstånd från Transportstyrelsen så länge man flyger inom synhåll, max 120 meter över marken och inte över människor (i de nuvarande reglerna gäller att man måste söka tillstånd för alla drönare över 7 kg). Dessa drönare omfattas av den öppna kategorin. Däremot kan tillstånd från andra krävas, som från Lantmäteriet för spridningstillstånd av bild och film eller från den lokala flygtrafikledningen vid närmsta flygplats för flygning inom kontrollzon.
  • För drönare över 25 kg, och/eller som vill flyga utom synhåll, högre än 120 meter och i närheten av människor måste man söka tillstånd hos Transportstyrelsen. Dessa drönare omfattas av antingen den specifika eller certifierade kategorin.
  • En enskild drönare ska kunna identifieras på avstånd. Det ska gå att fastställa drönarens geografiska position, höjd, hastighet och flygväg.
 • Transportstyrelsen understryker att datumet för när nya regler för drönare börjar gälla kan komma att ändras. De ska träda i kraft 1 juli i år, men det kan bli förskjutningar på grund av covid-19.

Riksbanken utvidgar vidareutlåning till företag – nu till enskilda firma

Riksbanken fasad Stockholm

Inom ramen för programmet för vidareutlåning till företag kommer Riksbanken att erbjuda fler anbudstillfällen. Programmet utvidgas även till att omfatta utlåning till enskild firma, eller enskild näringsverksamhet som det också kallas.

Syftet med Riksbankens beslut är att upprätthålla kreditförsörjningen till företag verksamma i Sverige och därmed stödja efterfrågan, produktionen och sysselsättningen i hela ekonomin.

Riksbanken beslutade den 12 mars att låna ut upp till 500 miljarder svenska kronor mot säkerhet för att stödja de penningpolitiska motparternas vidareutlåning till icke-finansiella företag.

Målet är att lånen ska kunna nå fler företag

Den 20 mars hölls den första auktionen på 100 miljarder kronor och den 23 mars beslutade Riksbanken att mellan den 27 mars och den 17 april, vid fyra tillfällen, erbjuda sammanlagt 400 miljarder kronor i lån till penningpolitiska motparter.

Den 26 mars beslutade Riksbanken att tillfälligt tillåta att fler motparter kan delta i programmet genom att göra dessa till tillfälliga penningpolitiska motparter, så att lånen kan nå fler företag.

– Det finns anledning för Riksbanken att tillfälligt ge fler kreditinstitut möjlighet att finansiera en del av sin utlåning till icke-finansiella företag via lån hos Riksbanken för att upprätthålla kreditförsörjningen till livskraftiga företag, beskriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Enskild firma inkluderas i utlåningen

För att så långt som möjligt mildra corona­pandemins negativa effekter på svensk ekonomi har Riksbanken nu beslutat att även erbjuda utlåning till enskilda firmor.

– Syftet att inkludera enskilda firmor är att underlätta för de penningpolitiska motparterna att finansiera sin utlåning till flera olika former av icke-finansiella företag med lån hos Riksbanken.

Vidare har Riksbanken beslutat att erbjuda fler anbudstillfällen inom ramen för programmet för vidareutlåning till företag.

Vidareutlåning till företag kan fortgå

Riksbanken avser att veckovis från och med den 20 april erbjuda lån på 50 miljarder kronor till penningpolitiska motparter, och tillfälliga penningpolitiska motparter, mot säkerhet i syfte att öka deras utlåning till icke-finansiella företag och enskilda firmor.

– Detta kommer att fortgå till dess att det totala rambeloppet om 500 miljarder kronor har lånats ut, eller till dess att Riksbanken bedömer att det inte föreligger några fortsatta behov.

Beslutet utesluter inte att Riksbanken, om behov föreligger, kan öka rambeloppet till ett belopp som är större än 500 miljarder kronor, understryker man.

Åtgärderna från Riksbanken gäller med andra ord vidareutlåning till företag och inte olika lån till privatpersoner.

Solenergi är en stor trend i Sverige – nu installeras solceller som aldrig förr

Solenergi för hem och villa

Solenergi är verkligen på tapeten. Förra året installerades 43 procent fler solcellsanläggningar än året innan i Sverige. Trenden ser likadan ut för Linde energi, som slog rekord i antalet sålda anläggningar år 2019.

Den positiva utvecklingen för att installera solceller ser ut att fortsätta även i år.

– Intresset för solenergi ökar för varje dag som går och många är intresserade av möjligheten att producera sin egen el, säger Richard Järlstam, marknads- och försäljningschef på Linde energi.

För att finansiera tomtens solpaneler väljer många att ta ett enkelt lån eller ansöka om solcellsbidrag. Statens bidrag kan vara en betydande faktor till det stora intresset för energiformen.

Solpaneler för villatak är på stark frammarsch

Linde energi sålde 2019 totalt tio solcellsanläggningar med en installerad effekt om drygt 155 kilowatt (kW). Hittills i år har bolaget levererat och installerat fyra anläggningar med en effekt om cirka 37 kilowatt (kW).

– De flesta solcellsanläggningar som installeras idag är under 20 kilowatt, med andra ord mindre anläggningar som exempelvis på villatak, säger Richard Järlstam.

Han fortsätter:

– Det här är ett tydligt trendbrott, då det är första gången någonsin som de mindre anläggningarna står för den största delen av kakan.

Ökad utvinning av el från solenergi i Sverige

Statistik från Energimyndigheten visar att antalet nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige ökade med 19 000 under 2019, totalt finns nu 44 000 nätanslutna anläggningar i landet.

Även den installerade effekten ökade kraftigt, med hela 70 procent, och uppgick till 698 megawatt (MW).

– När vi nu går mot ljusare tider med ökat antal soltimmar kommer allt fler hushåll och fastigheter att kunna producera och använda sin egen el. För de som inte kan eller vill skaffa en egen solcellsanläggning kommer vi att erbjuda möjligheten att hyra solpaneler i vår nya solpark, Solhagen i Torphyttan. Men det återkommer vi till lite senare i vår, avslutar Richard Järlstam.

Vill du läsa mer om solceller och solenergi för hemmet? Ta en titt på vår guide om solcellslampor.

Lista över de mest stulna bilmärkena – enligt ny statistik

Bilförare som kanske kör ett av de mest stulna bilmärkena

Volvo var biltjuvarnas favoritmärke i fjol, följt av Volkswagen och Audi enligt siffror från Larmtjänst. Låt oss ta en titt på utvecklingen över de mest stulna bilmärkena 2019.

Totalt stals 7 180 bilar i Sverige förra året. Det var en minskning från föregående år, men samtidigt ökar andelen stulna bilar som inte kommer tillbaka.

Polisen ser även att stölder av reservdelar som katalysatorer ökar markant.

De allra flesta av de stulna bilarna förs utomlands av internationella brottsnätverk, var femte bil kommer aldrig tillbaka.

Finns flera skäl till varför Volvo är vanligast

Volvo toppar listan över de mest stulna bilmärkena 2019 med 1 504 stulna bilar (21 procent).

På andra och tredje plats på listan kommer Volkswagen med 808 stulna bilar (11 procent) och Audi med 564 (7,8 procent).

– Att Volvo toppar listan beror inte enbart på att Volvo är ett populärt bilmärke i Sverige. De välorganiserade internationella brottsnätverken vet att det är Sverige de ska söka sig till när de får beställningar av Volvobilar, säger Stefan Brala, motorexpert på försäkringsbolaget Trygg-Hansa.

Bilar förs ut ur landet av stöldligor

Larmtjänsts siffror visar att antalet stulna personbilar fortsätter att sjunka. 2019 stals 7 180 personbilar vilket är en minskning med 9 procent från föregående år. Samtidigt ökar andelen stulna personbilar som inte återfinns.

2019 försvann 22 procent av de stulna bilarna för gott, en ökning från 2018 med 2,4 procent. För nyare bilar (årsmodell 2014 till 2020) är siffran ännu högre, 29 procent.

– Det är klart att det är oroande att så stor andel som 90 procent, eller i genomsnitt 17 bilar per dag, förs utomlands. Extra tydligt blir det när man tittar på nyare bilar som försvinner i ännu större utsträckning enligt siffrorna från Larmtjänst.

Stefan Brala tillägger dock att det går att minska risken för att få sin bil stulen.

– Man får inte glömma bort att det finns mycket man kan göra för att förhindra att bilen blir stulen. Jag uppmanar alltid till att vara uppmärksam på var man parkerar bilen och hur man förvarar bilnyckeln.

Stölder av reservdelar ökar markant

Parallellt med att allt färre stulna bilar kommer tillbaka, rapporterar även Larmtjänst att polisen ser en markant ökning av stölder av katalysatorer och partikelfilter under januari och februari 2020.

Den här typen av reservdelar innehåller ädelmetaller och har relativt högt skrotvärde. Katalysatorerna stjäls främst från äldre årsmodeller och partikelfilter från nyare dieselbilar.

Det kan med andra ord vara en bra idé att sätta upp en övervakningskamera i anslutning till sitt garage eller där man förvarar sina hemmaverktyg.

Tullen kan få nya befogenheter

Den höga andelen stulna bilarna som förs utomlands beror till stor del på att det inte ingår i Tullens uppdrag att leta efter stöldgods som är på väg att lämna Sverige.

I en ny rapport från Tullverket, Polismyndigheten och Kustbevakningen föreslås att tullen ska få befogenheter att hålla kvar misstänkt stöldgods. Myndigheterna föreslår också ett förbud mot införsel eller import av störsändare.

– Tullen kan i dag bara maktlöst se på när stulna bilar och bildelar förs ut ur landet. Att tullen har rätt att ingripa när misstänkt stöldgods är på väg att lämna landet är avgörande för att stöldligorna ska sluta se Sverige som ett smörgåsbord av dyra bilar och reservdelar, säger Stefan Brala.

Lista: Antal stulna personbilar 2019

Här är en tabell som visar de mest stulna bilmärkena under fjolåret.

BilmärkeAntal stulna personbilar
Volvo1 504
Volkswagen808
Audi564
BMW529
SAAB426
Mercedes-Benz425
Toyota363
Ford314
Peugeot265
Renault222
Opel216
Skoda179
Nissan164
KIA143
Mazda133
Huyndai125
Citroen113
Mitsubishi91
Honda67
Fiat62
Seat56
Porsche51
Chevrolet43
Chrysler38
Land-Rover34
Subaru33
Dacia25
Jeep25
Lexus24
Mini17
Tesla14
Jaguar14
Dodge11
Alfa Romeo7
Cadillac7

Källa: Larmtjänst

Råd från Trygg-Hansas motorexpert för hur du bäst skyddar dig mot en bilstöld:

  • Förvara nyckeln i en plåtlåda eller i ett skyddsfodral (RFID-påse) om du har en ”key-less-bil”, då minskar risken för att tjuvarna ska kapa signalen till bilen och göra en så kallad reläattack. Bilnyckeln ska aldrig förvaras innanför ytterdörren, oavsett om bilen har ett traditionellt billås eller är av nyare modell.
  • Undvik att parkera bilen på oupplysta platser där det rör sig lite folk. Det ska gärna vara rörelse och trafik.
  • Parkera bilen i garage om du har möjlighet. Det är lätt att garaget förvandlas till förråd istället för en säker förvaringsplats för bilen.
  • DNA-märk dina bildelar, dekaler medföljer när man köper MärkDNA. Använd dekalerna så att det syns att din bil är märkt med MärkDNA.
  • Installera en spårsändare för att det ska gå lättare att hitta bilen vid en stöld. Kontakta gärna ditt försäkringbolag innan du köper spårsändaren för vägledning kring vilken produkt de rekommenderar.

Vill du veta mer om försäkringar kan du ta en titt på vår guide om hemförsäkring med drulle.

Sverige tvåa på lista över flest patentansökningar i Europa

Glödlampa för innovation och patentansökningar

Sverige fortsätter att toppa listan på inlämnade patent i Europa enligt nya siffror från EPO, European Patent Office. Antalet patentansökningar från svenska företag har ökat från 4055 stycken 2018 till 4381 stycken för 2019.

Siffrorna gör att Sverige nu tar en silverplats i EPO:s patentindex på global nivå, efter Schweiz som fortsatt ligger etta.

– Om vi spanar framåt har digital kommunikation länge varit hemmaplan för Sverige, det verifierar EPO:s siffror. Samtidigt känner vi en viss oro att vi inte ser samma uppgång inom grön teknologi, utan istället en avmattning, säger Peter Strömbäck, generaldirektör PRV, Patent- och registreringsverket.

PRV är en myndighet som håller koll på immaterialrätt, som till exempel patent, varumärke, design och upphovsrätt. Myndigheten arbetar med nya idéer i “teknikens och utvecklingens framkant” – med syfte att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft.

Sverige har en lång tradition av att få fram sinnrika uppfinningar som blivit vanliga verktyg många har hemma, som till exempel skiftnyckeln.

Antal patentansökningar per capita 2019
Antal patentansökningar per capita 2019 (EPO).

Ericsson lämnar in flest patentansökningar

Sverige har en fortsatt hög tillväxttakt sett till antalet patentansökningar till EPO som är den högsta sedan 2010 (+7,2 %). Den procentuella ökningen av ansökningar från Sverige till EPO är dubbelt så hög (8%) som genomsnittet (4%).

Svenskarna är starkast i Europa och tvåa globalt sett till antalet patentansökningar per capita och Ericsson står för den största andelen ansökningar från Sverige till EPO med 1 616 ansökningar vilket ger dem en sjundeplats i hela EU.

Förnybar energi, som till exempel el via solceller, är ett område som lockar många nya innovatörer.

Det här gäller nu för ansökan om karensavdrag via e-tjänsten

Försäkringskassan sköter bland annat karensavdrag

Från och med i tisdags trädde det av regeringen beslutade tillfälliga stoppet av karensavdrag i kraft. Vi på Onlineguiden tar en titt på vad som gäller.

Det tillfälliga stoppet av avdrag innebär att den som har fått karensavdrag på sin lön från den 11 mars och framåt från 7 april kan ansöka om ersättning på Försäkringskassans hemsida.

– Vi har fått många frågor och ansökningar under de senaste veckorna så det känns mycket bra att detta nu träder i kraft så att människor på ett enkelt sätt kan ansöka om ersättning, säger Ulrika Havossar, chef för avdelningen för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

E-tjänsten för ersättning av karensavdrag gäller för anställda och egenföretagare. Den som är arbetslös, föräldraledig eller anställd utan sjuklön ansöker om sjukpenning direkt från dag ett utan avdrag.

Arbetsgivare bör för övrigt notera att om anställda är permitterade får de inte tvingas arbeta fulltid. Arbetsbelastningen ska dras ned, vilket även innefattar videomöten via Zoom och liknande onlinetjänster.

Följande gäller nu för karensavdrag:

  • Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt. Den enskilde ansöker sedan om ersättning för karensavdrag online. Ansökan görs på “Mina sidor” på www.forsakringskassan.se
  • Om du är anställd ersätts du med ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt. Om du är egenföretagare ersätts du med ett schablonbelopp på 804 kronor per dag före skatt. Ersättningen betalas ut inom 5 arbetsdagar.
  • Den som inte har rätt till sjuklön, till exempel arbetslösa och föräldralediga, ska ansöka om sjukpenning direkt och till dessa betalar Försäkringskassan ut ersättning utan avdrag.

Lästips: Vad täcker en drulleförsäkring?

Därför kan du få undantag från amorteringskravet

Bolånetagare kan få undantag från amorteringskravet

Banker ska få möjlighet att ge alla nya och befintliga bolånetagare ett undantag från amorteringskrav med hänvisning till spridningen av coronaviruset och dess effekter på svensk ekonomi.

Enligt uppgifter till oss på Onlineguiden gäller de nya reglerna från mitten av april 2020 till och med juni 2021. Skälet är att Finansinspektionen vill ge bolånetagarna ökat handlingsutrymme.

Spridningen av coronaviruset (covid-19) skapar stort humanitärt lidande runt om i världen och åtgärder mot detta har skapat stora störningar i ekonomin. I Sverige försämras nu de ekonomiska utsikterna i snabb takt, enligt Finansinspektionen (FI).

– Då osäkerheten om framtiden är stor upplever många hushåll en oro kring sin egen ekonomi, informerar myndigheten.

Finansinspektionen har under senare år infört amorteringskrav som inneburit att bolånetagare har mindre skulder och mer motståndskraft. För att ytterligare stärka bolånetagares förmåga att klara av försämringar i ekonomin kommer FI att tillåta att banker tillfälligt gör undantag från amortering.

Bankerna ges möjlighet att ge undantag från amorteringskravet

För att banker ska kunna bevilja amorteringsfrihet krävs i dag att hushållen förlorar inkomst på grund av arbetslöshet eller sjukdom.

Nu föreslår Finansinspektionen att bankerna får möjlighet att bevilja amorteringsfrihet för samtliga nya och befintliga bolånetagare med hänvisning till den kraftiga nedgång i svensk ekonomi som följer i coronavirusets spår.

Det är samtidigt upp till bankerna att besluta om ett enskilt hushåll ska få undantag från amortering utifrån en bedömning om dess specifika situation och betalningsförmåga.

Syftet med undantag från amorteringskravet  är att mildra de ekonomiska effekterna av coronaviruset på svenska bolånetagare och föreslås gälla till och med juni 2021. Då kommer FI att utvärdera läget i svensk ekonomi för att bedöma om undantaget ska förlängas eller tas bort.

Förslaget skickades i första veckan av april på remiss med sikte på att börja gälla den 14 april i år.

Finansinspektionen har publicerat Bolånerapporten

Myndighetens senaste bolånerapport visar att nya bolånetagare överlag har goda marginaler för att klara betalningar på sina lån i ett sämre ekonomiskt läge. En utökad möjlighet till undantag från amortering gör att marginalerna för bolånetagarna ökar.

– Amorteringskravet ökar svenska bolånetagares förmåga att klara svåra tider. När vi nu är inne i ett mycket svårt ekonomiskt läge är det rimligt att hushållen får handlingsfrihet att använda de marginalerna, säger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen.

Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på innan du lånar pengar.

Världens första batteridrivna V-borrhammare med spadgrepp

V-borrhammare med spadgrepp

Bosch har utökat 18-serien med en V-borrhammare med spadgrepp. Här får du ett verktyg som är helt unikt i sitt slag, med en extra kraftfull, batteridriven borrhammare.

Vi på Onlineguiden tycker det är dags att uppmärksamma GBH 18V-26 D Professional, borrhammaren som är utrustad med KickBack Control och spadgrepp för hög säkerhet och komfort.

Sammanfattning GBH 18V-26 D

  • Världens första batteridrivna modell med spadgrepp och KickBack Control
  • Hög effektivitet: Samma slagkraft som motsvarande sladdmaskiner från Bosch
  • Hög flexibilitet tack vare ProCore18V med utbytbara batterier
  • Hög komfort: Optimerad för vertikal borrning och bilning
Borrhammare från Bosch
Läs mer om den nya borrhammaren från Bosch här >>

Säker användning och hög komfort

Säkerhetsfunktionen KickBack Control minskar skaderisken genom att stänga av motorn på en bråkdels sekund om verktyget oförutsett skulle rotera runt borraxeln på grund av att borren fastnar.

En V-borrhammare med spadgrepp ger användaren god precision och hög bekvämlighet som är optimerat för arbete i golv eller vertikalt över huvudhöjd.

Den slimmade formen och låga vikten på 2,6 kg minskar risken för uttröttning och borrhammaren har samtidigt utrustats med en LED-lampa på höljet som belyser arbetsområdet för säker och smidig användning.

En styrka jämförbar med motsvarande sladdmaskin

GBH 18V-26 D har en slagkraft på 2,5 Joule vid en slagfrekvens på 4 350 per minut, vilket gör den lika kraftfull som motsvarande sladdmaskiner från Bosch.

Med bara ett 5,0 Ah-batteri klarar den batteridrivna borrhammaren av att borra 110 hål på 8 x 40 millimeter i betong, tack vare den borstlösa motorn med hög verkningsgrad som dessutom är underhållsfri.

Genom 18 V-systemet säkerställs samtidigt kompatibiliteten med nya och befintliga elverktyg och laddare i samma spänningsklass och för extra avancerad borrning och bilning kan hantverkare använda sig av batteriet ProCore18V.

V-borrhammare med spadgrepp – bra för många tillfällen

GBH 18V-26 D lämpar sig för arbete i många olika material som betong, armerad betong, murverk, tegel, trä och metall.

Med hjälp av en SDS plus-adapter går det även att sätta in en borr med runt skaft eller bithållare för att borra och skruvdra i trä och murverk.

En borrhammare kanske inte är ett verktyg alla borde ha, men har du någon gång funderat på en så är GBH 18V-26 D verkligen ett bra val.

 Se specifikationer, jämför och se aktuellt pris på Boschs senaste borrhammare här hos Beijer Bygg >> 

Växttrender 2020 listar trender för trädgården

Tomater i trädgården är en av alla växttrender

Dagens konsumenter är mer medvetna om hållbarhet än någonsin och fler vill lära sig mer om hur man planerar för en klimatsmart trädgård. Det är en av slutsatserna som går att läsa i andra släppet av Plantagens årliga rapport Växttrender 2020.

För nionde året i rad presenterar Plantagen nu rapporten Växttrender som består av en kvalitativ undersökning och en konsumentundersökning med ett riksrepresentativt urval med 2026 respondenter i Sverige.

Växttrender 2020 är uppdelad i fem delar som släpps löpande under året och den senaste rapporten fokuserar på den klimatsmarta trädgården, med ytterligare två följdtrender.

Trend 1: Den klimatsmarta trädgården

Intresset för klimatet och hållbarhet hos konsumenterna är idag större än någonsin. Sex av tio konsumeter önskar att veta mer om hur man skapar en klimatsmart trädgård som klarar torka eller översvämningar.

Det är inte bara det som växer, utan också det som växterna växer i, som har kommit att intressera konsumenterna. Två av tre (66 procent) vill veta mer om vilken typ av odlingsjord som bidrar till en bättre miljö.

– Att välja rätt jord handlar inte längre primärt om att till exempel odla de egna grönsakerna i ekologisk jord för att det är bättre för den egna hälsan, utan om att välja jord som är bra för hela planeten, säger Stefan Nilsson, trendexpert.

Trend 2: Odla ätbart

Trenden att odla ätbart håller i sig 2020 och inför sommaren planerar nästan hälften (44 procent) av konsumenterna att odla ätbara växter.

Intresset för hållbarhet har de senaste åren ökat enormt. För de svenska konsumenterna handlar hållbarhet inom odlandet mycket om att själva kunna odla ekologiskt eller att köpa lokalt producerade växter och grönsaker men även om att lära sig mer om hur man kan odla utifrån sina egna lokala förutsättningar vilket fler (71 procent) önskar lära sig mer om.

Att odla ätbart är en trend som går i linje med den större “preppingtrenden” i samhället, där villaägare gärna vill addera sådant till tomten som gör att man blir mer självförsörjande. Inom till exempel energiförsörjning är olika sorters solceller något som går i denna linje.

Trend 3: Biologisk mångfald och bivänligt

Binas och andra insekters roll som pollinerare har haft stort genomslag de senaste åren och intresset fortsätter att öka bland svenska konsumenter där tre av tio planerar att odla blommor och växter som är bra för bin i sommar.

– Frågan om bin och insekter, och deras roll i pollineringen, har blivit allt mer uppmärksammad. Jag tror att det handlar om att man börjat förstå att om vi har en mångfald av olika växter och djur runtomkring oss så har vi bättre förutsättningar för att klara förändringar, kommenterar Lotta Fabricius, bi-expert.

Hela sju av tio önskar se fler pollinerande insekter i naturen och intresset för biologisk mångfald har nu även breddats till andra arter med ökat fokus på grodan som exempelvis håller skadedjuren borta.

Om Växttrender 2020

Rapporten har tagits fram tillsammans med HUI Research och följande profiler:

  • Stefan ”Trendstefan” Nilsson (trendexpert)
  • Lotta Fabricius (sakkunnig biodling och pollinering)
  • Anders Røyneberg (författare och influencer inom växter och odling)
  • Tina Stuestøl (influencer inom inredning och trädgård)
  • Belinda Jakobsen (influencer inom trädgård och inredning)
  • Kristine Engemann (forskare inom natur och barns psykiska hälsa)
  • Jannice Wistrand (influencer inom trädgård och inredning)
  • Helle Tjaberg (redaktionschef på Maison Interiør)
  • Mare Löhmus Sundström (forskare inom naturens stressreducerande och hälsofrämjande effekter)
  • Fanny Zedenius och Simon Werbart Flato (influencers inom trädgård och inredning)

Vill du vara säker på att bevaka din trädgård? Ta en titt på vår stora guide om övervakningskameror.