Sverige tvåa på lista över flest patentansökningar i Europa

Sverige fortsätter att toppa listan på inlämnade patent i Europa enligt nya siffror från EPO, European Patent Office. Antalet patentansökningar från svenska företag har ökat från 4055 stycken 2018 till 4381 stycken för 2019.

Siffrorna gör att Sverige nu tar en silverplats i EPO:s patentindex på global nivå, efter Schweiz som fortsatt ligger etta.

– Om vi spanar framåt har digital kommunikation länge varit hemmaplan för Sverige, det verifierar EPO:s siffror. Samtidigt känner vi en viss oro att vi inte ser samma uppgång inom grön teknologi, utan istället en avmattning, säger Peter Strömbäck, generaldirektör PRV, Patent- och registreringsverket.

PRV är en myndighet som håller koll på immaterialrätt, som till exempel patent, varumärke, design och upphovsrätt. Myndigheten arbetar med nya idéer i ”teknikens och utvecklingens framkant” – med syfte att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft.

Sverige har en lång tradition av att få fram sinnrika uppfinningar som blivit vanliga verktyg många har hemma, som till exempel skiftnyckeln.

Antal patentansökningar per capita 2019 (EPO).

Ericsson lämnar in flest patentansökningar

Sverige har en fortsatt hög tillväxttakt sett till antalet patentansökningar till EPO som är den högsta sedan 2010 (+7,2 %).

Den procentuella ökningen av ansökningar från Sverige till EPO är dubbelt så hög (8%) som genomsnittet (4%).

Svenskarna är starkast i Europa och tvåa globalt sett till antalet patentansökningar per capita och Ericsson står för den största andelen ansökningar från Sverige till EPO med 1 616 ansökningar vilket ger dem en sjundeplats i hela EU.

Förnybar energi, som till exempel el via solceller, är ett område som lockar många nya innovatörer.