Därför kan du få undantag från amorteringskravet

Banker ska få möjlighet att ge alla nya och befintliga bolånetagare ett undantag från amorteringskrav med hänvisning till spridningen av coronaviruset och dess effekter på svensk ekonomi.

Enligt uppgifter till oss på Onlineguiden gäller de nya reglerna från mitten av april 2020 till och med juni 2021. Skälet är att Finansinspektionen vill ge bolånetagarna ökat handlingsutrymme.

Spridningen av coronaviruset (covid-19) skapar stort humanitärt lidande runt om i världen och åtgärder mot detta har skapat stora störningar i ekonomin. I Sverige försämras nu de ekonomiska utsikterna i snabb takt, enligt Finansinspektionen (FI).

– Då osäkerheten om framtiden är stor upplever många hushåll en oro kring sin egen ekonomi, informerar myndigheten.

Finansinspektionen har under senare år infört amorteringskrav som inneburit att bolånetagare har mindre skulder och mer motståndskraft. För att ytterligare stärka bolånetagares förmåga att klara av försämringar i ekonomin kommer FI att tillåta att banker tillfälligt gör undantag från amortering.

Bankerna ges möjlighet att ge undantag från amorteringskravet

För att banker ska kunna bevilja amorteringsfrihet krävs i dag att hushållen förlorar inkomst på grund av arbetslöshet eller sjukdom.

Nu föreslår Finansinspektionen att bankerna får möjlighet att bevilja amorteringsfrihet för samtliga nya och befintliga bolånetagare med hänvisning till den kraftiga nedgång i svensk ekonomi som följer i coronavirusets spår.

Det är samtidigt upp till bankerna att besluta om ett enskilt hushåll ska få undantag från amortering utifrån en bedömning om dess specifika situation och betalningsförmåga.

Syftet med undantag från amorteringskravet  är att mildra de ekonomiska effekterna av coronaviruset på svenska bolånetagare och föreslås gälla till och med juni 2021. Då kommer FI att utvärdera läget i svensk ekonomi för att bedöma om undantaget ska förlängas eller tas bort.

Förslaget skickades i första veckan av april på remiss med sikte på att börja gälla den 14 april i år.

Finansinspektionen har publicerat Bolånerapporten

Myndighetens senaste bolånerapport visar att nya bolånetagare överlag har goda marginaler för att klara betalningar på sina lån i ett sämre ekonomiskt läge. En utökad möjlighet till undantag från amortering gör att marginalerna för bolånetagarna ökar.

– Amorteringskravet ökar svenska bolånetagares förmåga att klara svåra tider. När vi nu är inne i ett mycket svårt ekonomiskt läge är det rimligt att hushållen får handlingsfrihet att använda de marginalerna, säger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen.

Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på innan du lånar pengar.