Mat

HACCP – En introduktion och guide

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) är en systematisk metod för att identifiera, utvärdera och kontrollera potentiella faror i livsmedelsproduktionen. Det är en vetenskapligt baserad metod som syftar till att minska riskerna för livsmedelsrelaterade sjukdomar och säkerställa att produkterna som produceras är säkra för konsumenterna att konsumera. Vad är HACCP och varför är det viktigt?

HACCP – En introduktion och guide Läs mer »