Logistik

Bulk- och retailförpackningar – En djupdykning i förpackningsbranschen

Inom förpackningsindustrin är bulk- och retailförpackningar två av de mest använda termerna. Bulkförpackningar, som namnet antyder, används för att lagra och transportera stora mängder produkter. Å andra sidan används retailförpackningar för att sälja produkter direkt till konsumenter. Båda typerna av förpackningar är viktiga för att produkter ska nå slutkunden på ett effektivt och säkert sätt. […]

Bulk- och retailförpackningar – En djupdykning i förpackningsbranschen Läs mer »

IBC-guiden: Container för olika branscher

IBC-containrar är en oumbärlig del av den globala logistiken för bulkprodukter i många branscher, inklusive livsmedels-, kemiska, farmaceutiska, olje- och gasindustrier. IBC-containrar är en bulkförpackning för vätskor och lösa material som finns i olika storlekar, former och material. Deras reglering är fastställd av olika myndigheter och standarder som UN-, FDA-, EU-, ISO- och HACCP-regler. Genom

IBC-guiden: Container för olika branscher Läs mer »