Hur fungerar Samtrygg? [Bostadsuthyrning]

Samtrygg är en marknadsplats som fokuserar på trygg bostadsuthyrning. De erbjuder en säkerhetslösning för både hyresgäster och uthyrare som gäller under hela uthyrningsperioden.

Sedan starten 2013 har Samtrygg hjälpt tusentals hyresgäster och uthyrare över hela Sverige. I slutet av 2022 fanns det cirka 1 200 lediga bostäder på samtrygg.se, men den adresserbara marknaden anses vara mycket större än så.

Hur tjänar Samtrygg pengar?

Samtrygg tjänar pengar genom att ta en andel av hyresintäkterna, vilket ger dem incitament att bidra till en hållbar hyresmarknad med rimliga hyror, balanserade hyresvillkor och mervärden som gynnar både hyresgäster och uthyrare.

För uthyraren inkluderar trygghetspaketet betalningsgaranti, 12 månaders hyresgaranti och en kompletterande försäkringslösning. För hyresgästen innebär Samtryggs trygghetspaket bland annat skydd mot bedrägeri och depositionsfritt åtagande.

Båda parter får också tillgång till personlig service, trygga hyresavtal och juridisk hjälp om det skulle behövas.

Samtrygg fungerar som en trygg mellanhand under hela uthyrningsperioden och erbjuder kompletterande lösningar som flyttstädning, hemförsäkring och utbetalning av förskottshyra.

Digitala visningar

Jim Ankare, vd för Samtrygg, berättar i företagets vd-ord om den digitala utvecklingen bolaget gjort:

”Samtryggs produktutveckling adresserar de aktiva användarna. I början av 2022 lanserades live videovisning för att eliminera fysiska avstånd och möjliggöra att helt nya möten äger rum på marknadsplatsen.”

Samtrygg och samhällsansvar

Samtrygg har som syfte att säkra allas rätt till en trygg bostad. Deras strävan är att bidra till de globala målen om säkra bostäder till överkomlig kostnad, inkluderande urbanisering och hållbar användning av naturresurser inom ramen för Agenda 2030. Varje gång en uthyrare och en bostadssökande möts på samtrygg.se så bidrar de till den cirkulära ekonomin i Sverige.

Andrahandsmarknaden

Trots ökat intresse för Samtryggs erbjudande står bolaget endast för en minoritet av alla uthyrningar mellan privatpersoner. Det är fortfarande vanligt att bostadssökande hyr av personliga kontakter utan att upprätta formella avtal.

Majoriteten av de hyreskontrakt som skrivs efter annonsering görs utan trygghetstjänster. Avtal med trygghetstjänster kan tecknas med Samtrygg eller någon av bolagets branschkollegor.

Sammanfattningsvis har Samtrygg stor tillväxtpotential, enligt bolagets årsredovisning för 2022.

Hur stor är marknaden för privatuthyrning?

År 2022 deklarerade enligt Skatteverket 76 577 personer överskott från uthyrning av privatbostäder under 2021. Detta är dock bara en minsta uppskattning av antalet uthyrningar, eftersom en person kan ha flera uthyrningar under ett år och beskattning endast sker för hyresintäkter över vissa schablonvärden.

En undersökning som genomfördes 2017 av Sifo på uppdrag av SBAB visade att sju procent av bostadsägarna hyrde ut sin bostad någon gång under 2016, vilket motsvarar nästan 200 000 uthyrningar. Detta exkluderar uthyrning av fritidshus och andrahandsuthyrning av hyresrätter. Undersökningen visade också att dubbelt så många skulle hyra ut om det vore mer lönsamt.

En undersökning som Novus genomförde på uppdrag av Samtrygg visade att det finns 200 000 outnyttjade bostadstillfällen i storstadsregionerna. Dessa skulle kunna tillgängliggöras genom Samtryggs tjänster.

Vanliga frågor

Vad är Samtrygg?

Samtrygg är en digital plattform som erbjuder trygghetstjänster för uthyrning av bostäder mellan privatpersoner. Bolaget grundades år 2013 och har sedan dess hjälpt tusentals hyresgäster och uthyrare över hela Sverige.

Vilka trygghetstjänster erbjuder Samtrygg?

Samtrygg erbjuder flera trygghetstjänster, inklusive bakgrundskontroll av hyresgäster, garanterad hyra, rättsskyddsförsäkring, skadeersättning och support.

Hur fungerar Samtrygg?

Samtrygg fungerar genom att hyresgäster och uthyrare registrerar sig på plattformen och sedan matchas med varandra baserat på deras behov och preferenser. Hyresgäster genomgår en bakgrundskontroll och båda parterna upprättar ett formellt hyreskontrakt genom plattformen.

Vad är fördelarna med att använda Samtrygg?

Genom att använda Samtrygg kan både hyresgäster och uthyrare känna sig trygga och säkra i sin uthyrningsaffär. Samtrygg erbjuder garanterad hyra, rättsskyddsförsäkring och skadeersättning, vilket minskar risken för oönskade situationer och konflikter mellan parterna.

Vem kan använda Samtrygg?

Samtrygg kan användas av privatpersoner som vill hyra ut sin bostad eller hyra en bostad från en privatperson. Plattformen är tillgänglig över hela Sverige.

Hur mycket kostar det att använda Samtrygg?

Samtrygg tar ut en avgift för sina trygghetstjänster. Avgiften varierar beroende på vilka tjänster som väljs och hur länge uthyrningen pågår. Avgifterna redovisas tydligt på plattformen och ingår i hyreskostnaden.

Vilka andra företag erbjuder liknande tjänster som Samtrygg?

Det finns flera andra företag som erbjuder trygghetstjänster för uthyrning av bostäder mellan privatpersoner, inklusive Airbnb, Bopoolen och Blocket.