Riksbanken utvidgar vidareutlåning till företag – nu till enskilda firma

Riksbanken fasad Stockholm

Inom ramen för programmet för vidareutlåning till företag kommer Riksbanken att erbjuda fler anbudstillfällen. Programmet utvidgas även till att omfatta utlåning till enskild firma, eller enskild näringsverksamhet som det också kallas.

Syftet med Riksbankens beslut är att upprätthålla kreditförsörjningen till företag verksamma i Sverige och därmed stödja efterfrågan, produktionen och sysselsättningen i hela ekonomin.

Riksbanken beslutade den 12 mars att låna ut upp till 500 miljarder svenska kronor mot säkerhet för att stödja de penningpolitiska motparternas vidareutlåning till icke-finansiella företag.

Målet är att lånen ska kunna nå fler företag

Den 20 mars hölls den första auktionen på 100 miljarder kronor och den 23 mars beslutade Riksbanken att mellan den 27 mars och den 17 april, vid fyra tillfällen, erbjuda sammanlagt 400 miljarder kronor i lån till penningpolitiska motparter.

Den 26 mars beslutade Riksbanken att tillfälligt tillåta att fler motparter kan delta i programmet genom att göra dessa till tillfälliga penningpolitiska motparter, så att lånen kan nå fler företag.

– Det finns anledning för Riksbanken att tillfälligt ge fler kreditinstitut möjlighet att finansiera en del av sin utlåning till icke-finansiella företag via lån hos Riksbanken för att upprätthålla kreditförsörjningen till livskraftiga företag, beskriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Enskild firma inkluderas i utlåningen

För att så långt som möjligt mildra corona­pandemins negativa effekter på svensk ekonomi har Riksbanken nu beslutat att även erbjuda utlåning till enskilda firmor.

– Syftet att inkludera enskilda firmor är att underlätta för de penningpolitiska motparterna att finansiera sin utlåning till flera olika former av icke-finansiella företag med lån hos Riksbanken.

Vidare har Riksbanken beslutat att erbjuda fler anbudstillfällen inom ramen för programmet för vidareutlåning till företag.

Vidareutlåning till företag kan fortgå

Riksbanken avser att veckovis från och med den 20 april erbjuda lån på 50 miljarder kronor till penningpolitiska motparter, och tillfälliga penningpolitiska motparter, mot säkerhet i syfte att öka deras utlåning till icke-finansiella företag och enskilda firmor.

– Detta kommer att fortgå till dess att det totala rambeloppet om 500 miljarder kronor har lånats ut, eller till dess att Riksbanken bedömer att det inte föreligger några fortsatta behov.

Beslutet utesluter inte att Riksbanken, om behov föreligger, kan öka rambeloppet till ett belopp som är större än 500 miljarder kronor, understryker man.

Åtgärderna från Riksbanken gäller med andra ord vidareutlåning till företag och inte olika lån till privatpersoner.