10 tips: Så lyckas du med hemarbete

Hemarbete tips

Arbetslivet ter sig mycket annorlunda i år. För många med kontorsjobb innebär det att vara kvar i samma miljö, det vill säga “hemester-miljön”, men nu med hemarbete i fokus. Här följer en guide som avslutas med 10 tips från Länsförsäkringars hälsostrateg Kristina Ström Olsson.

Ofta är återgången i arbete efter semesterledigheten förknippad med en liten uppförsbacke.

– Det kan vara hälsosamt att skynda litet långsamt och skapa en strukturerad arbetsdag. Inte gå upp i varv, utan behålla lugnet samtidigt som hjulen drar i gång, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Hon fortsätter:

– Fortsatt distansarbete kan innebära ökade möjligheter till ett hälsosamt arbetsliv med större värden än tidigare. Men här finns också utmaningar med arbetsmiljö, effektivitet, psykisk ohälsa och känslan av ensamhet. Den sociala samvaron som återgången efter semester tidigare inneburit måste vi nu få till på nya sätt, men inte glömma bort!

Ensamhet är ett stort problem vid hemarbete

För många innebär det en oro och anspänning att inte veta vad som ska ske eller hur hösten ska arta sig.

Både Världshälsoorganisationen WHO och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin befarar en ökad psykisk ohälsa hos människor i spåren av coronapandemin.

En nyligen genomförd Ipsos-undersökning på uppdrag av DN visar att 51 procent av respondenterna anser att det mest negativa med distansarbetet är ensamheten och avsaknaden av kollegor.

– Med en situation i samhället där många företagare upplevt en kraftig nedgång i verksamheten och där riskerna för ökad psykisk ohälsa är stora, bedömer vi att ett antal faktorer behöver komma på plats för att säkra hälsa och sysselsättning, säger Kristina Ström Olsson.

– Det behövs tydliga förutsättningar för företagare gällande de så kallade stödpaketen under coronakrisen men även tydliga hänvisningar vart företagarna kan vända sig för att få stöd i arbetsmiljöarbetet, till exempel Arbetsmiljöverket och andra oberoende expertstöd,

Att hitta en arbetsrutin är A och O

Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar att främja en hälsosam arbetsmiljö oavsett arbete på arbetsplatsen eller på distans.

För den som drabbas av psykisk ohälsa finns hjälp att få via arbetsgivaren, via annat oberoende expertstöd som sjukvårdsförsäkring eller företagshälsovård, eller direkt via vården.

– Nära dialog, med minst ett personligt samtal i veckan mellan chef och varje medarbetare kan vara en hälsofrämjande faktor. Men vi får inte glömma det egna ansvaret för arbetsmiljö och hälsa.

– Det kan vara att hitta en arbetsrutin som fungerar både för sig själv och för arbetsgivaren och kollegor. Och att ta hand om sin fysiska hälsa och välmående, avslutar Kristina Ström Olsson.

10 tips för ett mer hälsosamt hemarbetsliv

  1. För både arbetsgivare och medarbetare gäller att vi behöver ”se” varandra – oavsett om det sker via digitala kanaler eller vid fysiska ”corona-säkra” möten.
  2. Hoppa ur pyjamasen och i kläder för jobbrollen för att underlätta struktur under arbetsdagen.
  3. Bestäm vilket klockslag eller efter vilken arbetsuppgift du ska äta lunch träna eller liknande.
  4. Ta en promenad. En fördel med arbete hemifrån är tidsvinsten av att slippa resa till och från jobbet. Använd den tiden som du sparar på resor till och från jobbet till att komma ut och få lite frisk luft. Ägna en liten stund på vägen tillbaka att fundera igenom vad dina prioriteringar är för dagen.
  5. Försök att unna dig måltider med näringsrikt innehåll.
  6. Det kan vara svårt att hitta en ergonomisk och funktionell arbetsplats i hemmet. Försök därför att variera plats och position.
  7. Ta fasta på samma råd som gäller vid arbete på kontoret: planera, prioritera, ta pauser minst varje timme! Främja din egen arbetsmiljö!
  8. Stäm av med eventuell chef och arbetsgrupp så att det finns en tydlig arbetsplan och spelregler för kommunikation och tillgänglighet.
  9. Se till att ha kontakt via telefon, videomöte, mail och promenadmöten med kollegor, samarbetspartners eller nätverksgrupper. Det förhindrar ensamhetskänsla och ökar aktivitetsnivån. Att behålla team-känslan främjar även kreativitet och driver utvecklingen i verksamheten.
  10. När du avslutar dagens arbetspass, lägg cirka tio minuter på att planera och prioritera för morgondagen. På så sätt kommer du snabbare igång nästa dag och kan lättare hålla fokus. Det gör också att du lättare kan koppla av.

Lästips: Enkel guide till Zoom och videomöten